Magdalena – Prijedor

Ne uskrati dobročinstvo potrebitim, kad god to možeš učiniti. Izreke 3:27

Nedavno sam diplomirala sociologiju na Univerzitetu u Banjoj Luci. Namjera mi je da nastavim studije na međunarodnom univerzitetu, baveći se socijalnim radom sa specijalizacijom u posredovanju. S obzirom da sam jedna od desetero djece, nije iznenađujuće što me privlači ovo zanimanje. Na neki način je moje odrastanje bilo samo po sebi obrazovanje. Naučiti dijeliti i raditi sa devetero braće i sestara možda je predstavljalo izazove kao dijete, ali kako smo odrasli, sada shvatam da sam okružena onima na koje mogu da se oslonim i koji mogu da mi pomognu u postizanju ciljeva, ali im pružam i uzajamnu podršku.

Moja želja za radom u obližnjoj zajednici usađena mi je kroz posvećenost mojih roditelja socijalnom radu kroz Evangelističku crkvu. Njihov cilj, da se bave socio-ekonomskom neravnopravnošću putem društvenih aktivnosti, je postao moj lični. Ne želim da promijenim svijet, ali možda mogu da utičem na svijet pojedinaca sa kojima radim, posebno djece. Ako se mladima u BiH omoguće bolje šanse, posebno kroz obrazovanje i razna iskustva, vjerujem da bi u budućnosti mogli značajnije utjecati na zemlju.

 

Ako u BiH postoji bilo kakav potencijal za promjene, vjerujem da to ostaje na mlađim generacijama. Mnoge mlade ljude privlače međunarodne mogućnosti, uključujući i mene. Međutim, vidim da neki mladi ljudi aktivno odlučuju da ostanu u BiH i pored toga. Mladi ljudi su sve više u mogućnosti da se sopstvenim postupcima bave i socijalnim pitanjima. Iako bi pristupi poboljšanju uslova u zemlji mogli biti različiti, verujem da ovi malo pomaci mogu pokrenuti leptirov efekt u društvu, što dovodi do značajnih, dugoročnih promjena kojima doprinosim posvećenosti u mom radu u zajednici.

Ostale priče