Božo – Trebinje

Oslanjanje Bosne i Hercegovine na međunarodnu zajednicu, mora prestati.”

Rođen sam i odrastao u Trebinju. Nakon završene srednje ekonomske škole, pohađao sam Univerzitet u Beogradu gdje sam stekao diplomu iz političkih nauka. Sada završavam magisterij iz oblasti organizacionih nauka. Iako sam imao ponudu za stalni posao u Beogradu, izabrao sam da se vratim kući, tamo gdje još uvek žive moji roditelji i gdje sam u toku srednje škole pokrenuo uspješan novinski portal Trebinje Live. Uprkos tome, znam da ćete se, ako se politički i ekonomski uslovi u Bosni i Hercegovini ne promijene, vjerovatnije za pet godina naći na kafi u Berlinu, nego ovdje u Trebinju.

 

Trenutno radim u gradskoj upravi u Trebinju. Počeo sam kao pripravnik, stičući iskustvo neophodno za završetak fakulteta. Moja magistarska teza fokusira se na prijeko potrebnu reorganizaciju javnog sektora i želio bih da svoje znanje primijenim na eventualnu reformu istog. Vjerujem da bi država Bosna i Hercegovina mogla da funkcioniše kada bi se njeno rukovodstvo – uključujući predstavnike i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine – mogli složiti da jednostavno rade zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva. Prisustvo mladih ljudi u politici i u javnom sektoru moglo bi da podstakne reforme, ali ovi pojedinci svoj položaj moraju steći obrazovanjem i iskustvom. Trenutno, vjerujem da su javne institucije prezaposleni nekvalifikovanim osobljem.

Oslanjanje Bosne i Hercegovine na međunarodnu zajednicu mora prestati. Polazeći od analogije sa trenutnom pandemijom, međunarodna zajednica je 25 godina djelovala kao respirator za našu zemlju. Vrijeme je da uklonimo ovaj respirator i ovisnost zemlje od vanjskih sila. Ekonomija igra značajnu ulogu u našem potencijalu ka naprijed. Stranac me nedavno pitao: „Da li je u vašoj zemlji još uvijek rat?“ Jedini način da se promijene takva pogrešna shvatanja je pokretanje reformi i prihvatanje Bosne i Hercegovine kao države koja se sastoji od dva entiteta – Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine – oba su neupitna u svakom smislu te riječi.

Ostale priče